Home

Alle premies

Krijgt u wel eens vragen van uw cliënten over

 • Premie percentages?
 • Berekeningen van premies?
 • Pensioenpremies?
 • Zorgstelsel?

Vergroot uw gemak en laat ze vanaf nu zelf de gegevens opzoeken!

Plaats een link naar alle premies op uw site en u kunt ze eenvoudig daarnaar verwijzen!

Welkom op de eerste site in Nederland, waar u alle premies vindt, die te maken hebben met

 • Sociale Verzekeringen
 • Bedrijfstak gebonden Verzekeringen
 • Pensioen premies voor elke CAO of Beroepsgroep
 • Etc. etc.

Kortom voor elke bedrijfstak en nog veel, veel meer.

Deze site biedt u, uw medewerkers en/of relaties, informatie over datgene wat in de werknemers- en werkgeversverzekeringen van belang is.

Premies

 • Premiepercentages
 • Premiegrenzen
 • Premievaststelling
 • Premieberekeningsmethoden

kortom een ongekende hoeveelheid data, die voor elke bedrijfstak relevant is.

De hierover beschikbare data wordt door ons bijgehouden.

Deze service van SALAR Nederland is kosteloos en staat u en uw cliënten ten dienste.

Belastingtabellen

Hoe vaak gebeurt het niet dat u bij een controle over een voorgaand jaar de belasting tabellen nodig heeft, welnu ook die zijn beschikbaar in de vorm zoals u dat gewend was!

Minimumlonen

Ook zo’n onderdeel dat vaak wordt geraadpleegd en een aantal jaren terug gaat !